O nas

Nasze schronisko to malowniczo położony obiekt w miejscowości Tatary w pobliżu Nidzicy. Jego budowę
współfinansowało 12 samorządów należących do Ekologicznego Związku Gmin ”Działdowszczyzna" tj.
miasta: Działdowo, Lubawa, Lidzbark Welski, Nidzica, oraz gminy Działdowo, Iłowo Osada, Płośnica,
Rybno, Grodziczno, Kozłowo, Janowo, Janowiec Kościelny.

Wartość inwestycji to 1.880.228,00 zł.
Udział finansowy poszczególnych gmin był proporcjonalny do liczby mieszkańców i wyniósł:

  • Nidzica 345.653 zł,
  • Działdowo 345.985 zł,
  • Lidzbark 238.958 zł,
  • Kozłowo – 102.161 zł,
  • Iłowo Osada – 117.363 zł,
  • Rybno – 117.331 zł,
  • Janowiec – 55.776 zł
     

19 grudnia 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Nidzica a EZG „Działdowszczyzna” na
dzierżawę działki o powierzchni 3,19 ha od 2012 r do 2022 r z możliwością dalszego przedłużenia.
Budowę rozpoczęto 31. XII. 2013, a zakończono 30.VI.2015r. Schronisko przeznaczone jest dla 240 psów.
W razie potrzeby istnieje możliwość postawienia dodatkowych wiat dla bezdomnych zwierząt. W imieniu
”Działdowszczyzn" obiektem zarządza Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „Osadus” w Działdowie.