Strona Główna


Nasze schronisko to malowniczo położony obiekt w miejscowości Tatary w pobliżu Nidzicy. Jego budowę współfinansowało 12 samorządów należących do Ekologicznego Związku Gmin”Działdowszczyzna tj. miasta: Działdowo, Lubawa, Lidzbark Welski, Nidzica, oraz gminy Działdowo, Iłowo ­Osada, Płośnica, Rybno, Grodziczno, Kozłowo, Janowo, Janowiec Kościelny. Wartość inwestycji to 1.880.228,00 zł.

Udział finansowy poszczególnych gmin był proporcjonalny do liczby mieszkańców i wyniósł: Nidzica ­ 345.653 zł, Działdowo­ 345.985 zł, Lidzbark ­238.958 zł, Kozłowo – 102.161 zł, Iłowo Osada – 117.363 zł, Rybno – 117.331 zł, Janowiec – 55.776 zł itd.

19 grudnia 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Nidzica a EZG „Działdowszczyzna” na dzierżawę działki o powierzchni 3,19 ha od 2012 r do 2022 r z możliwością dalszego przedłużenia. Budowę rozpoczęto 31. XII. 2013, a zakończono 30.VI.2015r. Schronisko przeznaczone jest dla 240 psów. W razie potrzeby istnieje możliwość postawienia dodatkowych wiat dla bezdomnych zwierząt. W imieniu ”Działdowszczyzny obiektem zarządza Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „Osadus” w Działdowie.